Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023 |  


26820 89250
topfonip@otenet.gr

Καθημερινή Ανεξάρτητη
Εφημερίδα της Πρέβεζας

21-11-2023 11:53:50

Συγκροτούνται 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας-Ένα σε κάθε Περιφέρεια

Έως τις 29 Νοεμβρίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την αναδιάρθρωση της πολιτικής προστασίας και τον εθνικό μηχανισμό εναέριας διάσωσης και αεροδιακομιδών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

- Η δυνατότητα άμεσης λήψης πρόσθετων προληπτικών μέτρων προστασίας και ασφάλειας των πολιτών μέσω του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων, όπως η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας, η μερική αναστολή υποχρέωσης εργασίας, η αναστολή λειτουργίας των σχολείων κ.α. Τα μέτρα αυτά θα κοινοποιούνται στους πολίτες μέσω του 112.

-Η σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία θα αποτελείται από επιστημονικούς φορείς με στόχο την πρόγνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και την εισήγηση μέτρων πρόληψης.

- Επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την υποχρέωση των πολιτών να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για πρόκληση πυρκαγιάς, καθώς και δημιουργία πλατφόρμας «έξυπνων» ηλεκτρονικών ελέγχων.

- Αυστηροποίηση των προστίμων κατά την αντιπυρική περίοδο για επικίνδυνες εργασίες πρόκλησης πυρκαγιάς που θα φτάνουν έως τις 50.000 ευρώ.

13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα

Στο Ν/Σ προβλέπεται ακόμη η σύσταση 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π), ένα σε κάθε περιφέρεια, τα οποία θα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως και με αντικείμενο:

-  τον συντονισμό, σχεδιασμό, εποπτεία, οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης και παροχής οργανωμένης υποστήριξης στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και των συνεπειών τους, στο πλαίσιο της τοπικής τους αρμοδιότητας,

-  τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν σε εν εξελίξει συμβάντα ή επικείμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για την ορθή εκτίμηση της κατάστασης και λήψη απόφασης από τα, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται η έδρα κάθε Π.Ε.ΚΕ.Π.Π ανά περιφέρεια, ρυθμίζεται κάθε θέμα συναφές με τη στέγασή τους και ορίζεται ο χρόνος έναρξης της επιχειρησιακής λειτουργίας τους. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης και οργάνωσης των Π.Ε.ΚΕ.Π.Π., ορίζεται ο προϊστάμενος κάθε Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα με τη διοικητική λειτουργία τους.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ περισσότεραΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ