Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023 |  


26820 89250
topfonip@otenet.gr

Καθημερινή Ανεξάρτητη
Εφημερίδα της Πρέβεζας

15-11-2023 12:54:07

Ψηφιακό Μητρώο για τα συνεργεία αυτοκινήτων

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το Ψηφιακό Μητρώο των συνεργείων, των πλυντηρίων και των σταθμών οχημάτων. Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών τους, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης.

Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται οι σταθμοί φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων (τύπου Α) αλλά και οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων. 

Θα υπάρχει η δυνατότητα να διασταυρώνονται και να ελέγχονται οι όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων αδειοδοτήθηκαν ή γνωστοποίησαν την έναρξη λειτουργίας τους τα συνεργεία και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, ενώ όσοι δεν συμμορφωθούν με τις διατάξεις του, θα έχουν κυρώσεις που θα φτάνουν ακόμη και σε ανάκληση άδειας!

Όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ, η καταχώριση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ περισσότεραΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ