TAYTOTHTA - Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024 |  

Μ.Η.Τ. 23230926820 89250
topfonip@otenet.gr

Καθημερινή Ανεξάρτητη
Εφημερίδα της Πρέβεζας

26-04-2024 09:57:34

Πρέβεζα: Στις 29 Απριλίου η 2η συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής

Την Δευτέρα 29 Απριλίου, στις 3 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 2024, δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας

Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από τους Δημοτικούς Συμβούλους προερχόμενοι από την παράταξη του Δημάρχου (μέχρι 3) : 

ΘΕΜΑ 1ο: Στο προηγούμενο δίμηνο είχαμε την δυνατότητα να υποβάλουμε προτάσεις στο Πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ -ΙΤΑΛΙΑ και ΕΛΛΆΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ , παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για αυτές τις προτάσεις και για τις ωφέλειες του Δήμου που θα προκύψουν από αυτές. (θέμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ντόντη Γεώργιο). 

ΘΕΜΑ 2ο: Σχετικά με τα Βιοαέρια που υπάρχουν στην Δημοτική Κοινότητα Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, όπως ενημερώσετε για τα ποσά που έχουν δοθεί στο Δήμο, καθώς επίσης και τυχών έργα που έγιναν και θα γίνουν για τα συγκεκριμένα ποσά. (θέμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βρυώνη Σπυρίδων). 

ΘΕΜΑ 3ο: Επέκταση Σχεδίου Πόλεως. (θέμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δαρδαμάνη Ιωάννη). 

Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από τους Δημοτικούς Συμβούλους προερχόμενοι από τις λοιπές παρατάξεις (μέχρι 7): 

ΘΕΜΑ 1ο: ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ. Θέλουμε να μας ενημερώσετε για το έργο “Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών δικτύου ύδρευσης της πόλης της Πρέβεζας” με συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ 1.223.750,01 ευρώ. Είδαμε πρόσφατα μια απόφαση δικαίωσης του εργολάβου. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η απόφαση στον δήμο και στο έργο;; Η απόφαση ρίχνει ευθύνες αποκλειστικά στην δημοτική αρχή και την ΔΕΥΑΠ τι απαντάτε σε αυτό;;; Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο;; Θα υπάρχουν οικονομικές επιπτώσεις εις βάρος της ΔΕΥΑΠ;;; (θέμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νίτσα Γεώργιο). 

ΘΕΜΑ 2ο: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΟΥΡΟΥ. Έχετε τονίσει το 2020 στην τοπική κοινωνία ότι ξεκινήσατε τη λειτουργία του βιολογικού του Λούρου μετά από 18 χρόνια. Λειτουργεί ο βιολογικός??? αν λειτουργεί που πάμε την λυματολάσπη και αν όχι που πάνε τα λύματα; (θέμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πανταζή Νικόλαο).

ΘΕΜΑ 3ο: Κυανή Ακτή. Η διάβρωση της παραλίας στην Κυανή Ακτή, είναι ορατή διά γυμνού οφθαλμού, σε ένα από τα πιο ωραία μέρη της Πρέβεζας και με μεγάλη ιστορία για όλους τους Πρεβεζάνους. Δυστυχώς ακόμη δεν έχουν απομακρυνθεί όλα τα επικίνδυνα υλικά , σίδερα και σκουπίδια, ενώ η άμμος έχει υπερκεράσει σημαντικό χώρο στο πάρκινγκ. Σημαντικό πρόβλημα επίσης έχει όλη η νότια πλευρά της Κυανής Ακτής με αποτέλεσμα η διάβρωση σε κάποια σημεία να φτάνει πάνω από τα 8 μέτρα. Ειδικά από το Μνημείο του Ναύτη μέχρι το Κάστρο Παντοκράτορα, πρέπει να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση. Στο Δήμο είχε συσταθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, εκτελεστική επιτροπή που ασχολήθηκε με την συλλογή καταγραφικών δεδομένων του πυθμένα της Κυανής Ακτής. Δεδομένα που θα χρησιμοποιούταν από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την εκπόνηση βυθομετρικής Μελέτης στην Κυανή Ακτή, χρηματοδοτούμενη μάλιστα από την ΣΑΤΑ με προϋπολογισμό 24.000 ευρώ . Ερωτάται ο κος Δήμαρχος Τι έχει γίνει με τα καταγραφικά δεδομένα; Υπήρχαν; Υπάρχουν; χρησιμοποιήθηκαν; ποια τα αποτελέσματα ; ποια η εξέλιξη τους; Και ποια είναι η αντιμετώπιση στο όλο ζήτημα; (θέμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τζίμα Νικόλαο). 

ΘΕΜΑ 4ο: Υδατόπυργος. Προ τετραετίας συνδημότης μας, αφού ενημέρωσε αρχικώς τις υπηρεσίες του Δήμου χωρίς αποτέλεσμα, προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη για το θέμα της επικινδυνότητάς του Υδατόπυργου. Κατόπιν τούτου με την 19513/23.09.2021 απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η μελέτη του θέματος της στατικής επάρκειας του Υδατόπυργου ἡ οποία παρελήφθη από την Οικονομική επιτροπή στις 10/11/2022 (αρ. αποφ. 726/2022) . Παρά την υποχρέωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία δεσμεύθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη με το υπ. αριθμ. πρωτ. 262786/1344/2023 έγγραφὸ της (10/1/2023), ουδέποτε προτάθηκε ἡ αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2023 και ούτε συμπεριλήφθηκε σ΄αυτὸν του 2024 ἡ επισκευή του Υδατόπυργου, Όπως προέβλεπε ἡ μελέτη. Κι ὡς ἐκ τοὺτου ουδὲν έργο έγινε. Παρακαλώ όπως αιτιολογήσετε αυτήν την ανακολουθία και ενημερώστε μας για τις ενέργειές σας από εδώ και στο εξής. (θέμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δράκο Θεόδωρο). 

ΘΕΜΑ 5ο: Τι προβλέπεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου για εκδηλώσεις στις Δημοτικές Ενότητες Ζαλόγγου και Λούρου; Ποιο ποσοστό των εκδηλώσεων προβλέπεται να γίνει στις Δημοτικές Ενότητες Ζαλόγγου και Λούρου; (θέμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καλύβα Κωνσταντίνο). 

ΘΕΜΑ 6ο: Έκτακτη χρηματοδότηση των σχολείων. Τα κονδύλια από το κράτος για τις σχολικές επιτροπές, την περίοδο 2010- 2024, μειώθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60%. Τα ψίχουλα που σήμερα δίνονται στους Δήμους για τα σχολεία - σε σχέση πάντα με τις πραγματικές ανάγκες – αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και δημιουργούν νέα . Πολλές φορές στις συνεδριάσεις των σχολικών επιτροπών και της ΔΕΠ γινόμαστε μάρτυρες της προσπάθειας να μοιραστεί φτώχεια και να φτάσουν τα λίγα χρήματα των κρατικών επιχορηγήσεων για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες θεωρείται, ούτε λίγο ούτε πολύ, πολυτέλεια να έχει ένα σχολείο κουρτίνες, να αντικατασταθούν κουφώματα δεκαετιών, να ανακατασκευαστούν οι τουαλέτες, να υπάρχει σύγχρονο εποπτικό υλικό. Πολλά σχολεία εκτός από τη γραφική ύλη δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα στοιχειώδη είδη υγιεινής, όπως καθαριστικά, χαρτί υγείας, σαπούνια, είδη απαραίτητα για την υγεία των μαθητών μας! Το πρόβλημα είναι εντονότερο στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά που δεν έχουν κυλικεία, καθώς τα ανταποδοτικά των κυλικείων αποτελούν μια μικρή ενίσχυση στα οικονομικά των σχολείων. Είναι απαράδεκτο οι εκπαιδευτικοί να μην έχουν τα απαιτούμενα εποπτικά μέσα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι απαράδεκτο και ντροπιαστικό το γεγονός τα σχολεία να μην έχουν τα χρήματα που απαιτούνται, για να πληρωθούν τα καθαριστικά για την ασφάλεια της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών!!! Ερωτάται λοιπόν ο Δήμαρχος. Σκοπεύει να εγκρίνει έκτακτο κονδύλι από το Δήμο, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία ως ασφαλείς τόποι υποδοχής των μαθητών μας. (θέμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τζόκα Δημήτριο). 

ΘΕΜΑ 7ο: Ενημερωθήκαμε ως Δημοτική παράταξη πως εδώ και καιρό εμφανίζονται λύματα στην πύλη του Λυκείου Λούρου εξ αιτίας της προβληματικής λειτουργίας του βόθρου. Δεδομένου ότι αυτό αποτελεί σοβαρό ζήτημα Δημόσιας Υγείας ερωτάται ο Δήμαρχος πότε σκοπεύει να αποκαταστήσει τη βλάβη αλλά και πότε θα συνδεθεί η σχολική μονάδα με το αποχετευτικό σύστημα ώστε τα λύματα να διοχετεύονται στον Βιολογικό. (θέμα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βουλιστιώτη Πέτρο). 

Θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως από τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων (μέχρι 2): 

ΘΕΜΑ 1ο: Ύδρευση της Κοινότητας Βρυσούλας . (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βρυσούλας κ. Κολιοφώτη Χρήστο). 

ΘΕΜΑ 2ο: Ύδρευση. (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Εκκλησιών κ. Πάντας Αθανάσιος). 

ΘΕΜΑ 3ο: Γεώτρηση Ύδρευσης. (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Εκκλησιών κ. Πάντας Αθανάσιος). 

ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης. (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χειμαδιού κ. Παππάς Δημήτριος). 

ΘΕΜΑ 5ο: Αποκατάσταση Φωτισμού Κανάλι - Καστροσυκιά (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καναλίου κ. Κουμπούλης Χρήστος). 

ΘΕΜΑ 6ο: Σύνδεση δυο δεξαμενών (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Σινώπης κ. Τερζόγλου Χρήστος). 

ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Σαμψούντας κ. Φουντούκογλου Βασίλειος). 

ΘΕΜΑ 8ο: Πυρασφάλεια (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Καμαρίνας κ. Τζίμας Κωνσταντίνος). 

ΘΕΜΑ 9ο: Αποκατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κρυοπηγής κ. Τζίμας Σταύρος). 

ΘΕΜΑ 10ο: Καθίζηση δρόμου στην Άνω Μυρσίνη (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μυρσίνης κ. Τσαβαλάς Ιωσήφ). 

ΘΕΜΑ 11ο: Συντήρηση Αλιευτικού καταφυγίου Λυγιάς (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βράχου κ. Κασκάνης Θωμάς).

ΘΕΜΑ 12ο: Διαμόρφωση δρόμου από την Πλατεία μέχρι το Προφήτη Ηλία (Ασφαλτόστρωση, Τεχνικά) απόσταση περίπου 1000 – 1500m) (θέμα από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τρικάστρου κ. Σμπόνιας Θωμάς). ΠΟΛΙΤΙΚΗ περισσότεραΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ