Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 |  


26820 89250
topfonip@otenet.gr

Καθημερινή Ανεξάρτητη
Εφημερίδα της Πρέβεζας

11-01-2018 19:19:31

Πρέβεζα: Με τριάντα έξι θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στις 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 15/01/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο: «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης- 2η προκήρυξη».
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, έτους 2017.
4. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ Δ.Δ. ΩΡΩΠΟΥ, ΛΟΥΡΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ».
6. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΖΕΦΥΡΟΥ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ “ του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ , τελικής δαπάνης 877.003,19 Ευρώ (χωρίς τον ΦΠΑ).
7. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Υπηρεσίας : Εμβολιασμός και σήμανση των αδέσποτων σκύλων στην περιοχή του Δ. Πρέβεζας (1η πιστοποίηση).
8. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ» .
9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας : «Παροχή υπηρεσιών Παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας», για τον μήνα Δεκέμβριο, έτους 2017.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τον μήνα Δεκέμβριο, έτους 2017.
11. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18, μηνός Δεκεμβρίου 2017.
12. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας, μηνός Δεκεμβρίου 2017.
13. Έγκριση του πρωτόκολλου παραλαβής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας.
14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
16. Έγκριση χρονικής παράτασης και άσκησης δικαιώματος προαίρεσης της σύμβασης: Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου 2017-18.
17. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙ» Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.
18. Έγκριση εκμίσθωσης 30,00 τ.μ. τμήματος αιγιαλού, Τοπικής Κοινότητας Βράχου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
19. Εκμίσθωση ελαιοστασίου, σχολικής περιουσίας, στη θέση «ΠΑΛΗΟΧΩΡΑ» περιοχής Αγίας Τριάδας-Νεοχωρίου, Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
20. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση "ΦΙΧΤΙ" Τ.Κ. Καναλίου, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
21. Έγκριση εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού και παραλίας στην Τοπική Κοινότητα Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
22. Παραχώρηση ισογείου Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, στον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Μύτικα.
23. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης στη θέση "ΠΑΛΗΟΧΩΡΑ" Αγ. Τριάδας, Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.
24. Λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη θέση "ΚΟΥΦΟΛΟΓΓΟΣ" Τ.Κ. Ριζών, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας με την εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ .
25. Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου που εξέδωσε ο Δήμος Πρέβεζας με τίτλο «Ευεργέτες και δωρητές της Πρέβεζας», που έγραψε και επιμελήθηκε ο συμπολίτης μας ιατρός κ. Σπύρος Σουμαλεύρης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
26. Έγκριση πραγματοποίησης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων - Παραδοσιακά Κούλουμα του Δήμου Πρέβεζας , δαπάνης και διάθεσης Πίστωσης για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα στο πλαίσιο της Καρναβαλικής περιόδου, έτους 2018.
27. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Χαραλάμπους , δαπάνης και διάθεση Πίστωσης.
28. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας για τους υπαλλήλους του Δήμου , χορευτικό τμήμα του Δήμου και του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας « ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ »,δαπάνης και διάθεσης Πίστωσης.
29. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
30. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας.
31. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής λόγω περαίωσης σύμφωνα με τον Ν.4178/13 .
32. Διαγραφή ποσών λογαριασμών (τελών ύδρευσης ).
33. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.
34. Συμπλήρωση προϋπολογισμού του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».
35. ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ EΤΟΣ 2018.
36. Επιχορήγηση Συλλόγου: Καρναβαλικό Κομιτάτο Πρέβεζας.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ περισσότεραΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ