Σάββατο, 21 Απριλίου 2018 |  


26820 89250
topfonip@otenet.gr

Καθημερινή Ανεξάρτητη
Εφημερίδα της Πρέβεζας

11-01-2018 18:12:08

Πρέβεζα: Γιατί ο πλωτός κυματοθραύστης έγινε σταθερός; Το Υπόμνημα Καζάκου και οι αποφάσεις Συγκούνα

Ντοκουμέντα παρουσιάζει σήμερα η Τοπική Φωνή που αποκαλύπτουν την περίεργη αλλαγή αποφάσεων του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ευάγγελου Συγκούνα, μέσα σε λίγους μήνες από εκείνες που είχε αποφασίσει το προηγούμενο Προεδρείο σε σχέση με τον κυματοθραύστη στο λιμάνι. Αποφάσεις για τις οποίες εξέφρασε ενστάσεις σε συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου η πρώην Πρόεδρος Παρθενία Καζάκου και για τις οποίες καμία δημόσια απάντηση δεν δόθηκε.

Το μεγάλο ερώτημα που εγείρεται είναι, ποιός ή τι μεσολάβησε στο μεσοδιάστημα και οι αποφάσεις ως δια μαγείας άλλαξαν.

Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, το Υπόμνημα που κατέθεσε η τότε Πρόεδρος Παρθενία Καζάκου στην ΕΣΑΛ, με ημερομηνία 5 Ιανουαρίου 2017 και Αρ. Πρωτ. 15, έχει θέμα: «Επικαιροποίηση Master Plan λιμένα Πρέβεζας αναφορικά με τη χρήση δυτικού κρηπιδώματος και την εγκατάσταση πλωτού κυματοθραύστη στην είσοδο του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας».

Παραθέτουμε την απόφαση με αριθμ. 185/11.8.2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που περιλαμβάνεται στο Υπόμνημα, σύμφωνα με την οποία:

Tο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο:

  1. Αποφάσισε την βόρεια μετατόπιση της θέσης του κυματοθραύστη κατά 6.00 μ., σε ευθεία προέκταση από την βόρεια πλευρά της υπάρχουσας προβλήτας, σύμφωνα δε και με και με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3121.1-Φ75/26866/15/07.10.2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Λιμένων. Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, με το οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για την εγκατάσταση πλωτού κυματοθραύστη 6,0 m βορειότερα, σε σχέση με τη θέση που προβλέπει η υπ’ αριθμ. 8216/90/13/28.03.2013… Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου και η υπ’ αριθμ Τ/481/2.5.1996 (ΦΕΚ 334/2012 τ.ΑΑΠ) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης περί χωροθέτησης του Τουριστικού Λιμένα Πρέβεζας
  2. Αποφάσισε να γίνει τροποποίηση της 8216/115/12/15.10.2012 (ΦΕΚ 334/2012 τ.ΑΑΠ) απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με την οποία απαγορεύεται η χρήση της δυτικής προβλήτας, ώστε να επιτραπεί η χρήση της, για την παραβολή πλοίων εως ότου κατασκευαστεί η ανατολική προβλήτα.
  3. Παράλληλα θα πρέπει έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η μελέτη κατασκευής του ανατολικού κρηπιδώματος του λιμένα Πρέβεζας, όσο και τα έργα κατασκευής αυτού, να χρησιμοποιείται ως εμπορικός λιμένας το Δυτικό Κρηπίδωμα.

Παραθέτουμε το Υπόμνημα, προς επικύρωση όσων αναφέρουμε παραπάνω:

 

Το παραπάνω υπόμνημα, ουσιαστικά εξυπηρετεί και το Εμπορικό Λιμάνι Πρέβεζας, καθώς λέει ξεκάθαρα πως «έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής της ανατολικής προβλήτας να χρησιμοποιείται η δυτική».

Αυτή η απόφαση φαίνεται στη συνέχεια ότι αλλάζει από το νέο Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ευάγ. Συγκούνα, ο οποίος αποφασίζει ξαφνικά για σταθερό (τσιμεντένιο)  και όχι για πλωτό κυματοθραύστη. Καθιστά έτσι αδύνατη τη χρήση της δυτικής προβλήτας ή όχι;

Ο πλωτός κυματοθραύστης, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο θαλάσσιο περιβάλλον, μπορεί να δέχεται παρεμβάσεις, όπως τυχόν τροποποιητικές αλλαγές και στη συγκεκριμένη περίπτωση να λειτουργεί σ’ αυτή τη θέση, έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή της ανατολικής προβλήτας, που είναι και πάγιο αίτημα όλων των εργαζομένων στο εμπορικό λιμάνι. Επιπλέον για σταθερό (τσιμεντένιο) κυματοθραύστη απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη τη στιγμή που στον Αμβρακικό κόλπο μειώνεται συνεχώς ο θαλάσσιος πλούτος του.

Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε το πρακτικό της σχετικής συνεδρίασης με αρ/ πρωτ 141/2017 με θέμα «Εξέταση αίτησης Τουριστικού Λιμένα περί καθορισμού τοποθέτησης του κυματοθραύστη», το οποίο καταλήγει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η κατασκευή σταθερού κυματοθραύστη μήκους 20 m και πλάτους 6 m, στο άκρο του δυτικού κρηπιδώματος, διότι:

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυματική μελέτη, που συνέταξε το Δ.Λ.Τ., με αυτή επιτυγχάνεται η πλέον σημαντική βελτίωση των κυματικών συνθηκών της λιμενολεκάνης.

Η θέση αυτή του κυματοθραύστη, προσδιορίζεται από την 23.12.2008 Σύμβαση παραχώρησης της αξιοποίησης του τουριστικού λιμένα Πρέβεζας, μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία….

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σύνταξη του υπομνήματος προς την ΕΣΑΛ, που παραθέσαμε πιο πάνω, ήταν εις γνώσιν του τότε Προεδρείου η θέση του κυματοθραύστη που προσδιορίζεται από την 23.12.2008 σύμβαση παραχώρησης της αξιοποίησης του τουριστικού λιμένα, όπως και η κυματική μελέτη, αφού το ίδιο Δ.Σ. παρήγγειλε σε ιδιώτη μελετητή και την παρέλαβε.

Όμως, όταν υπογράφηκε τότε η Σύμβαση δεν υπήρχαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Εμπορικός Λιμένας, όπως περιορισμένος χώρος παραβολής πλοίων μόνο στη νότια πλευρά του, που αρκετές φορές δεν επαρκεί και για το λόγο αυτό έπρεπε να βρεθεί μια λύση ώστε να εξυπηρετεί και τον Εμπορικό Λιμένα. Ο Λιμένας, πέρα από πηγή πλούτου γενικά για την Πρέβεζα, συμβάλλει στην επιβίωση πολλών συμπατριωτών μας, από διάφορες επαγγελματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του και είναι άρρηκτα δεμένος με την ιστορία της πόλης.  Άρα λοιπόν, το πρώην Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου βρήκε τη «χρυσή τομή» με την πολιτική του αυτή απόφαση, που ενισχύεται στην παράγραφο 4 του πιο παραπάνω υπομνήματος, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Το Υπουργείο συμφωνεί στη μετατόπιση 6μ βόρεια της θέσης του πλωτού κυματοθραύστη» και για το λόγο αυτό ζητήθηκε στο υπόμνημα να επιτραπεί και η χρήση του Δυτικού Κρηπιδώματος, μέχρι να ολοκληρωθεί το Ανατολικό.

Παραθέτουμε το σχετικό πρακτικό για τις νέες αποφάσεις που έλαβε στη 17η Συνεδρίαση το Δ.Σ. του ΔΛΤ με Πρόεδρο τον Ευάγ. Συγκούνα:

 

Ερωτηματικά εγείρονται όμως και για τη στάση του Δημήτρη Παππά όσον αφορά την παραπάνω «Ομόφωνη» απόφαση, καθώς ο ίδιος στις 14.12.2017 αποστέλλει έγγραφο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας στο οποίο διαχωρίζει τη θέση του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Διαβάζοντας το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του Δ.Σ. Αρθ. Απόφασης 141/28-08-2017, διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής όσον αφορά το ανωτέρω θέμα, στην τοποθέτησή μου έγινε λάθος:

«...Παππάς Δημήτριος: Κατόπιν της εισήγησης του Προέδρου και του Υπολιμενάρχη συμφωνώ η κατασκευή σταθερού κυματοθραύστη μήκους 20μ. και πλάτους 6μ, να γίνει στο άκρο του δυτικού κρηπιδώματος. Σήμερα ψηφίζω ως προς τη θέση του κυματοθραύστη…» Ως εκ τούτου παρακαλώ η λέξη «σταθερού» στην ανωτέρω πρόταση να απαλειφθεί. Η ομόφωνη απόφαση εκ μέρους μου αφορά μόνο τη θέση του κυματοθραύστη. Για το εάν θα είναι σταθερή ή πλωτή δεν έχω ψηφίσει διότι δεν ήταν θέμα προς συζήτηση. Παρακαλώ για διόρθωση» αναφέρει ο κ. Παππάς.

Άρα ένα ακόμα ερώτημα που εγείρεται είναι από πού προκύπτει το «Ομόφωνα» που αναφέρει το παραπάνω πρακτικό.

Παραθέτουμε το έγγραφο που απέστειλε στο ΔΛΤ ο κ. Παππάς:

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας Ευαγ. Συγκούνας και η Δημοτική Αρχή, είναι υποχρεωμένοι απέναντι στους ψηφοφόρους τους αλλά και συνολικά στην τοπική κοινωνία να απαντήσουν: Τί ή ποιός μεσολάβησε ώστε οι αποφάσεις να αλλάξουν μέσα σε λίγους μήνες;

Γιατί η νέα Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου επέλεξε «τσιμεντένιο» κυματοθραύστη και όχι πλωτό; Υπάρχει σχετική περιβαλλοντική μελέτη;  Είναι λειτουργική πλέον η δυτική προβλήτα του εμπορικού λιμένα; 

Άρης Τσελίκος

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ περισσότεραΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ