Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018 |  


26820 89250
topfonip@otenet.gr

Καθημερινή Ανεξάρτητη
Εφημερίδα της Πρέβεζας

03-08-2017 10:28:40

Καταβολή Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2017 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Ανακοινώνεται ότι η καταβολή του Δωροσήμου Β΄ Τετραμήνου 2017 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους στο Υποκ/μα ΕΦΚΑ Μισθωτών Πρέβεζας, θα πραγματοποιηθεί κατά τις εξής ημερομηνίες:
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017: 7 8 9 17 21
Η πληρωμή θα γίνει στο Υποκ/μά μας (Σελευκείας 9) εντός του Πρωινού Ωραρίου λειτουργίας του Υποκαταστήματος.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του δικαιούχου ασφαλισμένου.
2. Για τους απογραφέντες μέχρι 03/02/2002, η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή απόσπασμα λογαριασμού ασφαλισμένου.
3. Για τους απογραφέντες από 04/02/2002 και μετά, η προσκόμιση Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου ή απόσπασμα λογαριασμού ασφαλισμένου.
4. Όσοι ασφαλισμένοι οικοδόμοι δεν έχουν πληρωθεί δωρόσημο προηγούμενων τετραμήνων, που δεν έχει παραγραφεί, μπορούν να πληρωθούν μαζί με το Δωρόσημο Β΄ Τετραμήνου 2017
Από τη συνολική αξία του δωροσήμου θα κρατηθούν οι νόμιμες κρατήσεις (εισφορές) ασφαλισμένου για το ΕΦΚΑ.
Κατά τις ημέρες και ώρες πληρωμής του Δωροσήμου, οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Μητρώου Ασφαλισμένων, καθόσον στο εξής θα εφαρμοσθεί η διαδικασία καταβολής του Δωροσήμου μέσω πίστωσης ατομικών τραπεζικών λογ/σμών.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ περισσότεραΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ