Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 |  


26820 89250
topfonip@otenet.gr

Καθημερινή Ανεξάρτητη
Εφημερίδα της Πρέβεζας

04-04-2018 13:21:05

Έργα ύδρευσης, βελτίωσης αγροτικών- αθλητικών υποδομών και συντηρήσεων προωθούνται από την Περιφέρεια

Έργα αποκατάστασης δικτύων ύδρευσης στα παράλια της Πρέβεζας έλαβε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, η οποία συνεδρίασε υπο την Προεδρία της Αντιπεριφερειάρχη Τ. Καλογιάννη.

Αναλυτικά:

Προγραμματικές με Δήμο Πρέβεζας

Με το Δήμο Πρέβεζας θα συναφθούν προγραμματικές συμβάσεις για τα εξής έργα:

  1. «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Βράχου», προϋπολογισμού 111.600 ευρώ
  2. «Διάνοιξη – κατασκευή οδού στο Δ.Δ. Καμαρίνας», προϋπολογισμού 21.000 ευρώ
  3. «Επισκευή κτιρίου στέγασης χορωδίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 8.000 ευρώ
  4. «Επισκευή –συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 8.000 ευρώ
  5. «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου», προϋπολογισμού 12.000 ευρώ

Προγραμματικές με Δήμο Πάργας

Με το Δήμο Πάργας θα συναφθούν προγραμματικές συμβάσεις για τα έργα:

  1. «Άμεση αποκατάσταση λειτουργίας δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Αμμουδιάς», προϋπολογισμού 190.000 ευρώ
  2. «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για τις ανάγκες των κτηνοτροφικών μονάδων στην Τ.Κ. Κυψέλης του Δ. Πάργας», προϋπολογισμού 14.844 ευρώ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ περισσότεραΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ