Τρίτη, 24 Απριλίου 2018 |  


26820 89250
topfonip@otenet.gr

Καθημερινή Ανεξάρτητη
Εφημερίδα της Πρέβεζας

12-04-2018 12:25:16

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ/ του Μιχαήλ Λουκά

Κύριε Δήμαρχε,                                                                                                   

Ως Δημότης Πρεβέζης θλίβομαι και αγανακτώ για όσα έχω διαβάσει και ακούσει, για την λεγόμενη «αξιοποίηση» των πρώην Στρατοπέδων «Σολωμού» και «Πεδίου Βολής». Επί 11 χρόνια συμμετείχα στην διοίκηση ενός Παν/κού Ιδρύματος (3 ως Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, 2 ως Πρόεδρος Τμήματος και 6 ως Πρύτανις), με προσωπικό και ετήσιο προϋπολογισμό πολλαπλάσιο εκείνου του Δήμου Πρεβέζης. Επί πρυτανείας μου έγιναν έργα μεγάλης κλίμακας (όπως Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Τελετών, Αμφιθέατρα, Μουσεία κ.ά.), ενώ ταυτόχρονα ο παν/κός  χώρος στον Βοτανικό μετατράπηκε σε όαση πρασίνου. Πέραν, όμως της εμπειρίας μου αυτής, εκείνο που κατά την γνώμη μου έχει πιο μεγάλη σημασία είναι η αγάπη γι’ αυτό που κάνεις πάντοτε σε συνδυασμό με το επίπεδο καλαισθησίας του καθενός μας και εν προκειμένω η αγάπη για την Πρέβεζα και η περιβαλλοντική ευαισθησία. Φοβούμαι, λοιπόν, πως στερείσθε και ευαισθησίας για το περιβάλλον και αγάπης για την πόλη. ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ κ. ΔΗΜΑΡΧΕ, διαφορετικά δεν θα τολμούσατε να φέρετε προς ψηφοφορία μια απαράδεκτη πρόταση, όπως θα σας εξηγήσω. Προηγουμένως, όμως, οφείλω να σας ενημερώσω για ορισμένα θέματα, σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη, τόσο γενικά όσο και ειδικά για την Πρέβεζα.

Ο ρόλος του τουρισμού στην ανάπτυξη είναι αδιαμφισβήτητος. Όμως. σε μια περιοχή με περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες η ανάπτυξη του τουρισμού δεν πρέπει να μεταβάλλει ή να υποβαθμίζει το περιβάλλον φυσικό και ανθρώπινο. Έχουμε ήδη αρκετά κακά παραδείγματα, κυρίως από την δεκαετία του ’70, για τις αρνητικές επιπτώσεις, οικολογικές και πολιτισμικές, ενός ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ τουριστικής ανάπτυξης.

 Οι  αρνητικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας πολλές φορές είναι αναπόφευκτες, εφόσον υπάρχει το ενδεχόμενο υπέρβασης της «φέρουσας ικανότητας» ενός τόπου να «υποδεχθεί» έναν αριθμό τουριστών ή εξαιτίας μιας λανθασμένης διαχείρισης της ανάπτυξης και του μη επαρκούς ελέγχου της τουριστικής δραστηριότητας. Το καίριο, λοιπόν, ζήτημα είναι η κατά το δυνατόν ΗΠΙΟΤΕΡΗ ανάπτυξη του τουρισμού. Ενός τουρισμού ελεγχόμενου, που βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας.

Εκτός από το κυρίαρχο μοντέλο του ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ υπάρχει και ο λεγόμενος ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, που είναι πιο φιλικός με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και χαρακτηρίζεται και από την συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Ο Εναλλακτικός τουρισμός, προωθώντας ποικιλία επιλογών (όπως Οικοτουρισμός, Αγροτουρισμός, Θαλάσσιος, Αθλητικός και Θρησκευτικός τουρισμός κ.ά.),  μπορεί να καταστήσει μια περιοχή σημαντικό πόλο έλξεως, επιτρέποντας επενδύσεις τοπικών και εξωτερικών φορέων. Π.χ. ο Οικοτουρισμός, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών για ενεργό συμμετοχή, δράση και επαφή με την φύση, αναπτύσσεται από μικρές επιχειρήσεις, συγκρατεί τον πληθυσμό στις αγροτικές περιοχές, εξασφαλίζει εισόδημα και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών στα περιβαλλοντικά θέματα.

Στον Μαζικό τουρισμό, των μεγάλων τουριστικών μονάδων, το όφελος επιμερίζεται μεταξύ των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα με τις μονάδες αυτές, ειδικότερα με τα παρεχόμενα σήμερα «τουριστικά πακέτα». Στις μικρότερες τουριστικές επιχειρήσεις, το όφελος επιμερίζεται σε σχετικά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών της τοπικής κοινωνίας. Μια μελέτη, λοιπόν, για την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής, θα πρέπει να προβλέπει κατά το δυνατόν τα αποτελέσματα και τις συνέπειες από έναν υλοποιημένο στην πράξη σχεδιασμό. Ας έχουμε όλοι υπ’ όψιν ότι η υλοποίηση ενός σχεδίου δεν συνεπάγεται απαραίτητα και οικονομική ανάπτυξη, χωρίς μια ορθολογική διαχείριση, όραμα, προσανατολισμό και περίσσεια αγάπη για τον τόπο.

Η Πρέβεζα παρουσιάζει μερικά ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από ένα νησί και ταυτόχρονα είναι πόλις της ηπειρωτικής Ελλάδος. Έχει υψηλό επίπεδο βροχοπτώσεων που ευνοούν την ανάπτυξη πρασίνου, ενώ πολλές περιοχές της χαρακτηρίζονται από ανυπέρβλητο φυσικό κάλλος, από εναλλαγή της αγριότητας και της ηπιότητας της φύσεως, από περιοχές που σμιλεύτηκαν απαράμιλλα από τα κύματα και τον άνεμο, αλλά και από περιοχές που συνδέονται με τον μύθο και την ιστορία. Δεν μπόρεσε να χωρέσει μέσα στην αγκαλιά της ολόκληρο τον Αμβρακικό, αυτό το θαύμα της φύσεως. Έχει, όμως, το προνόμιο να είναι ο φυσικός θεματοφύλακας του στομίου του Κόλπου και του ομφάλιου λώρου που τον συνδέει με την ζωή, το Ιόνιο Πέλαγος. Δεν πιστεύω, λοιπόν, πως άλλη μικρή πόλις της χώρας μας συγκεντρώνει όλα αυτά τα φυσικά χαρακτηριστικά. Είναι φυσικό σε τέτοιες περιοχές να υπάρχει μια εξαιρετικά ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της κοινωνικής δραστηριότητας  και της τουριστικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου,  μια μελέτη για την τουριστική ανάπτυξη του ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ είναι αρκετά σύνθετη και προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, που θα λαμβάνει υπ’ όψιν, εκτός των άλλων, όχι μόνο την ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την ΑΝΑΔΕΙΞΗ και ΠΡΟΒΟΛΗ του και ει δυνατόν ακόμη και την ΒΕΛΤΙΩΣΗ του. Μια τέτοια προσεκτική και με σεβασμό προσέγγιση αφορά και σε κάθε άλλη αναπτυξιακή ή μη προτεινόμενη διαδικασία στα όρια του Δήμου Πρεβέζης. Νωπές και ορατές είναι ακόμη οι καταστρεπτικές συνέπειες της επιχειρούμενης «ανάπλασης Κυανής Ακτής και Παντοκράτορα», περιοχές οι οποίες διασώθηκαν από την δυναμική επέμβαση των πολιτών της Πρεβέζης. Είχα την εντύπωση ότι αντιληφθήκατε, έστω και αργά, το ολέθριο λάθος σας και δεν θα το επαναλαμβάνατε. Με διαψεύσατε.

Ταυτόχρονα με την ανάδειξη και την προβολή της φυσικής ομορφιάς της περιοχής, η σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη δίνει μεγάλη επίσης βαρύτητα και έμφαση σε κάθε τι το παραδοσιακό: Αποκατάσταση παλαιών κτηρίων, ελεγχόμενος χρωματισμός των προσόψεων όλων των κτηρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, απομάκρυνση σοβάδων από πέτρινους τοίχους, επαναλειτουργία παραδοσιακών φούρνων με ξύλα και ψήσιμο στα κάρβουνα κ.ά. Προσπαθούμε, λοιπόν, να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού ανθρώπινα δημιουργήματα, να διατηρήσουμε την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμά μας, τους εαυτούς μας. Ποιός διανοείται  π.χ. να προτείνει την κατεδάφιση του Σαϊτάν Παζάρ;  Πολλώ δε μάλλον, ποιός  μας δίνει το δικαίωμα να καταστρέψουμε ό,τι ωραίο δημιούργησε η φύση στο διάβα των χιλιετηρίδων;

Κύριε Δήμαρχε. Η Πρέβεζά μας γίνεται γνωστή στους τουρίστες, εγχώριους και ξένους, κυρίως για τις φυσικές της ομορφιές, αλλά και για το ήρεμο περιβάλλον της, την φιλοξενία των κατοίκων της, για το καλό της φαγητό και για τις σχετικά φθηνές παρεχόμενες υπηρεσίες. Όσοι είχαν την τύχη να την επισκεφθούν αυτά θα σου πουν. Οι τουρίστες που θα έρθουν στην Πρέβεζα δεν θα έρθουν για τα πεντάστερα ξενοδοχεία της. Τέτοια υπάρχουν πολλά σε καλά οργανωμένες από ετών τουριστικές περιοχές. Ας συμβάλλουμε, λοιπόν και εμείς στην διατήρηση της φήμης της με μικρές επεμβάσεις, που ενώ δεν θα αλλοιώσουν το φυσικό περιβάλλον θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την μικρή γραφική μας πόλη και θα την κάνουν πιο ελκυστική στους επισκέπτες της. Όπως, π.χ., διατηρώντας την πόλη καθαρή, λαμβάνοντας ριζικά και αυστηρά μέτρα για την καλύτερη κυκλοφορία των οχημάτων και την εφαρμογή των κανόνων στάθμευσης, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πεζών στην προκυμαία, μέσω των γραφικών της παρόδων και απελευθερώνοντας τον αυθαίρετα καταπατημένο δημόσιο χώρο, εξωραίζοντας επιλεγμένες γωνιές της με επεμβάσεις πρασίνου και όχι καρατομώντας μεγάλα δένδρα, απομακρύνοντας τα κάθε είδους σκουπίδια από τις ακτές, καθαρίζοντας, συντηρώντας, προστατεύοντας από την κατάρρευση και προβάλλοντας τα μοναδικά της κάστρα που έχουν εγκαταλειφθεί,  αναδεικνύοντας τον προμαχώνα της Βρυσούλας και άλλα πολλά. Θα έπρεπε τουλάχιστον αυτά τα προβλήματα, που επηρεάζουν άμεσα κάθε πολίτη της Πρεβέζης αλλά και κάθε επισκέπτη να τα έχετε επιλύσει στην μακρόχρονη δημαρχιακή σας θητεία. Είναι αυτά που θα μεταφέρει κάθε επισκέπτης με τις αναμνήσεις των διακοπών του σε φίλους και συγγενείς. Εσείς, όμως, περί άλλα τυρβάζετε. Για πολυώροφα πεντάστερα ξενοδοχεία στην προκυμαία μας μιλάτε. Όπως λέει ο λαός μας «όλα τα ‘χει η Μαριορή ο φερετζές της έλειπε». Σας τα λέω αυτά με όλο μου τον σεβασμό στο αξίωμά σας και την μεγάλη μου εκτίμηση προς το πρόσωπό σας.

Αναθέσατε  την εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση των δύο στρατοπέδων, χωρίς αυτά να έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο Πρεβέζης. Είναι πρωτοφανές να δίδονται χρήματα των δημοτών για κάτι το οποίο, έστω προς το παρόν, δεν ανήκει στον Δήμο. Με την ευκαιρία αυτή κ. Δήμαρχε σας υπενθυμίζω ότι το 2014 σας είχα υποβάλλει το ερώτημα «ποιός θα πληρώσει την ζημιά;», αναφερόμενος στο κόστος αγοράς και εγκατάστασης των φοινίκων στον Παντοκράτορα, το οποίο, σύμφωνα με την μελέτη, υπερέβαινε τις 300 χιλ. ευρώ. Λίγες ημέρες μετά την εγκατάστασή τους σας γνώρισα, μέσω του τοπικού τύπου, ότι οι φοίνικες αυτοί θα καταστραφούν, όπως και έγινε, κάτι που γνώριζαν, αν όχι οι μελετητές, τουλάχιστον οι υπεύθυνοι πρασίνου του Δήμου. Τότε, γιατί προβήκατε στην εγκατάσταση αυτή; Ποιός πλήρωσε τελικά την ζημιά; Και μην μου πείτε ότι το θέμα αφορά στον μελετητή, γιατί ο Δήμος επιβάλλεται και πρέπει να έχει τον έλεγχο όλων των εργασιών που γίνονται στον Δήμο του. Η αντικατάσταση των φοινίκων από ελαιόδενδρα-κούτσουρα, είναι και αυτή ένα δείγμα της καλαισθησίας του Δήμου και της ευαισθησίας του έναντι του φυσικού τοπίου.

Τα δύο στρατόπεδα κ. Δήμαρχε δεν αποτελούν ξεχωριστές και αποκομμένες περιοχές από τον υπόλοιπο Δήμο. Οι περιοχές αυτές ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. Αν για κάθε επί μέρους περιοχή συντάσσεται μια μελέτη ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο Δήμο τα αποτελέσματα θα είναι τραγελαφικά. Οι συντάκτες μιας μελέτης γενικότερου σχεδιασμού, ασφαλώς θα είχαν λάβει υπ’ όψιν τους και τις ιδιαιτερότητες κάθε υποπεριοχής. Π.χ. για περιοχές που βρίσκονται στον ιστό της πόλεως, όπως το στρατόπεδο «Σολωμού», θα είχαν πρωτίστως λάβει υπ’ όψιν τους και τις ανάγκες της πόλεως. Σε ένα τέτοιο σχεδιασμό και εφόσον μιλάμε για ξενοδοχειακές μονάδες θα υπήρχαν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, όπως: Ποιές είναι οι σημερινές τάσεις του τουρισμού και οι προτιμήσεις των τουριστών; Προβλέπεται να συνεχισθεί και τα επόμενα χρόνια το τουριστικό ρεύμα προς την χώρα μας και ποιά κατεύθυνση θα έχει; Μήπως αυτό είναι πρόσκαιρο, λόγω  ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν την περίοδο αυτή στις ανταγωνίστριες χώρες; Ποιές είναι οι μελλοντικές προοπτικές του τουρισμού για τον Δήμο μας, με βάση τα σημερινά δεδομένα; Μπορούν οι υφιστάμενες μονάδες στον ευρύτερο χώρο του Δήμου να εξυπηρετήσουν ποσοτικά και ποιοτικά το τουριστικό ρεύμα; Ποιός είναι σήμερα ο αριθμός κλινών κάθε κατηγορίας και ποιός είναι ο προβλεπόμενος απαιτούμενος για μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη; Θα είχαν λάβει, επίσης, υπ’ όψιν τους και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε επί μέρους υποπεριοχής (και είναι πολλά), ώστε με την κατάλληλη προβολή τους να αποτελέσουν πόλο έλξεως τουριστών ξένων και εγχωρίων. Δυστυχώς, μια τέτοια μελέτη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ και όχι ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, που θα αποτελούσε εφαλτήριο και πυξίδα κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας, λείπει από τον Δήμο μας και αυτό είναι απορίας άξιον!!

Κι’ έρχομαι τώρα στο στρατόπεδο «Σολωμού». Είναι δυνατόν σε μια περιοχή που αποτελεί το ωραιότερο ίσως τμήμα της πόλεως, ακριβώς στην είσοδο του Κόλπου, να προτείνεται ένα πολυώροφο κτηριακό συγκρότημα παράταιρο προς την γραφικότητα των λιτών διώροφων κτηρίων κατά μήκος της προκυμαίας, που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της όμορφης πόλεώς μας; Πεντάστερα ξενοδοχεία μάς έλειπαν σε μια περιοχή όπου πάλλεται η καρδιά της πόλεως, παραμορφώνοντας έτσι ανεπανόρθωτα τον χαρακτήρα της!! Μα στην περιοχή αυτή θα έπρεπε να δεσπόζει το πράσινο με την μορφή κυρίως μεγάλων δένδρων ως συνέχεια της Κυανής Ακτής, να είναι χώρος αναψυχής με ήπιες επεμβάσεις που θα ικανοποιούν ποικίλες ανάγκες της κοινωνίας της Πρέβεζας και των κατοίκων της. Με την προτεινόμενη μελέτη η περιοχή αυτή ελάχιστα θα ωφελήσει οικονομικά την πόλη, ενώ θα είναι απροσπέλαστη και ξένη για τους κατοίκους της στους οποίους ουσιαστικά ανήκει. Η μελέτη προβλέπει Εμπορικό Κέντρο 2.000 τ.μ., ώστε να κλείσουν και τα υπόλοιπα καταστήματα της πόλεως που πασχίζουν με νύχια και με δόντια να διατηρηθούν ανοιχτά, υπό το βάρος της φορολογικής λαίλαπας. Προβλέπει, επίσης, Συνεδριακό Κέντρο 500 θέσεων!! Πιθανά οι μελετητές δεν γνωρίζουν ότι σε όλα σχεδόν τα μεγάλα ξενοδοχεία των Αθηνών και των οργανωμένων τουριστικών περιοχών υπάρχουν μεγάλες συνεδριακές αίθουσες που ανοίγουν (αν ανοίγουν) ελάχιστες ημέρες κάθε χρόνο. Δεν γνωρίζουν ότι σήμερα, λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης των επιστημών, χρησιμοποιούνται μικρές αίθουσες των 100-150 θέσεων με τον κατάλληλο οπτικοακουστικό εξοπλισμό. Οι μελετητές, καίτοι αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό των Ιαματικών Λουτρών, φαίνεται πως  δεν έλαβαν υπ’ όψιν τους ή δεν τους γνωστοποιήθηκε η σημαντική μελέτη του Ι.Γ.Μ.Ε. (του 1995). Η μελέτη αυτή χωρίζει την περιοχή σε δύο ζώνες. Στην Ζώνη 1 (ζώνη των ιαματικών πηγών) και στην Ζώνη 2 (ζώνη που τροφοδοτεί τις πηγές). Στην Ζώνη 2 υπάγονται το πολυώροφο ξενοδοχειακό συγκρότημα και το Εμπορικό Κέντρο. Όμως, για την Ζώνη αυτή το Ι.Γ.Μ.Ε. εισηγείται την ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΌΝΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και θεωρεί απαγορευτική την τσιμεντοποίησή της μερική ή ολική. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος και όμως σιώπησε!! Σας γνωρίζω ότι ως Πρύτανις είχα απαγορεύσει την κατασκευή σήραγγας του μετρό που διέσχιζε τον παν/μιακό κάμπο του Γ.Π.Α., επειδή σύμφωνα με το Εργαστήριο Γεωλογίας – Ορυκτολογίας του Ιδρύματος η κατασκευή αυτή θα αποξήρανε τα υφιστάμενα πηγάδια (καίτοι αυτά απέχουν αρκετά μεταξύ τους), που χρησιμοποιούνται για το πότισμα των εκτεταμένων περιοχών πρασίνου του Γ.Π.Α. Τελικά, έπειτα από σφοδρή αντιπαράθεση με την Εταιρεία, η τελευταία αναγκάσθηκε να τροποποιήσει τα σχέδια της, ώστε η υπόγεια γραμμή να περνά εκτός του Γ.Π.Α.  Παρ’ όλα αυτά τα πηγάδια ξεράθηκαν εκτός ενός που έχει όμως σημαντικά μειωμένη παροχή. Ας σημειωθεί, τέλος, ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 10/9-1-2015 στα πεντάστερα ξενοδοχεία είναι υποχρεωτική και η ύπαρξη μπαρ και πολυτελούς εστιατορίου που θα συγκαταλέγεται μεταξύ των καλυτέρων μιας περιοχής και θα προσφέρει γαστρονομικές απολαύσεις!

Απορώ κ. Δήμαρχε, πώς φέρατε την πρόταση αυτή για ψηφοφορία, η οποία, πέραν των πολλών άλλων που σας ανέφερα, προσβάλλει την πόλη και την αισθητική μας. Γι’ αυτό σας είπα ότι δεν αγαπάτε την Πρέβεζα. Το γεγονός ότι πείσατε πολλούς δημοτικούς συμβούλους τής παράταξής σας να την ψηφίσουν δεν αποτελεί έκπληξη, όπως δεν αποτελεί έκπληξη ότι μερικοί διαφοροποιήθηκαν. Πάντοτε πίστευα ότι στην Βουλή οι βουλευτές ψηφίζουν προβατοειδώς. Οτιδήποτε, δηλαδή, προτείνει το κόμμα, που στην σημερινή Βουλή καθοδηγείται και από την δύναμη της καρέκλας. Στους Δήμους τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Μερικοί σύμβουλοι ψηφίζουν κατά συνείδηση καθοδηγούμενοι από το συμφέρον της πόλεως. Έχοντας αυτά υπ’ όψιν μου, ο προτεινόμενος νόμος  Σκουρλέτη, που εισάγει την απλή αναλογική στους Δήμους όσον αφορά στον αριθμό των δημοτικών συμβούλων, ίσως να είναι μια καλή λύση. Σήμερα ένας Δήμαρχος, έχοντας την πλειοψηφία συμβούλων μπορεί να περάσει με σχετική άνεση κάθε πρότασή του «καλή» ή «κακή». Αυτό δεν θα συνέβαινε, αν ίσχυε ο προτεινόμενος νόμος Σκουρλέτη, τουλάχιστον για τις «κακές» προτάσεις. Π.χ. δεν θα επέτρεπε την υπερψήφιση προτάσεων, όπως εκείνη της «ανάπλασης της Κυανής Ακτής» και της πρόσφατης για «Αξιοποίηση του στρατοπέδου Σολωμού». Όμως, μια «καλή» πρόταση πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπερψηφιστεί, καίτοι ο Δήμαρχος δεν θα έχει την πλειοψηφία των συμβούλων, εφόσον είχε προηγηθεί πλήρης, σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων και των φορέων της πόλεως και εφόσον η επιχειρηματολογία του Δημάρχου υπέρ της προτάσεώς του ήταν αδιαμφισβήτητη.

Πιθανά μερικοί να με κατηγορήσουν ότι είμαι πολέμιος της ανάπτυξης του τόπου. Όπως, π.χ. έγινε, όταν μερικοί Πρεβεζάνοι (του υπογράφοντος συμπεριλαμβανομένου) κατηγορήθηκαν, επειδή τόλμησαν να γράψουν ότι το «Αλιευτικό Καταφύγιο» στον Παντοκράτορα, ουδεμία σκοπιμότητα εξυπηρετούσε. Βέβαια, ουδόλως με ενδιαφέρουν οι απόψεις όλων όσων καθοδηγούνται από πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες ή αποτελούν τους λαγούς υποκρυπτόμενων συμφερόντων. Υποστηρίζω με θέρμη την ανάπτυξη μιας περιοχής και γενικότερα την ανάπτυξη της χώρας μας. Είναι η μόνη δυνατότητα για την δημιουργία θέσεων εργασίας και για να βγει η χώρα μας από τον πάτο του βαρελιού που βρίσκεται σήμερα αναμεμιγμένη με τα ποικίλα βρόμικα κατάλοιπά του. Όχι, όμως, της οποιασδήποτε ανάπτυξης. Ανάπτυξη ισόρροπη, συμβατή με το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Μια ανάπτυξη που δεν καταστρέφει ή αλλοιώνει ό,τι καλό υπάρχει. Πεντάστερα ξενοδοχεία κ. Δήμαρχε μπορούν να γίνουν σε πολλές περιοχές του Δήμου μας, εφόσον μια ολοκληρωμένη και όχι αποσπασματική μελέτη το θεωρεί αναγκαίο. Όχι, όμως, στο πρώην στρατόπεδο «Σολωμού», για τους λόγους που εκτενώς ανέπτυξα.

Ο Μιχαήλ Γ. Λουκάς   είναι ομ. Καθηγητής Γ.Π.Α., πρώην πρύτανιςΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ περισσότεραΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ