TAYTOTHTA - Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024 |  

Μ.Η.Τ. 23230926820 89250
topfonip@otenet.gr

Καθημερινή Ανεξάρτητη
Εφημερίδα της Πρέβεζας

23-04-2021 21:40:54

2η συνάντηση του έργου «SUSTOURISMO- Βιώσιμος Τουρισμός και Κινητικότητα: έννοιες αλληλένδετες και κομβικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη

H 2η (διαδικτυακή) συνάντηση του έργου «SUSTOURISMO- Βιώσιμος Τουρισμός και Κινητικότητα: έννοιες αλληλένδετες και κομβικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη» του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 15 Απριλίου 2021.

ΘΕΜΑ: Προώθηση του μοντέλου συνεργασίας "Triple Helix"  σε σύνδεση με τον Τουρισμό και τη Βιώσιμης Κινητικότητα, στο πλαίσιο του 2ο Webinar του έργου SUSTOURISMO του Interreg Adrion.

Στις 15 Απριλίου, το 2ο webinar του SUSTOURISMO έλαβε χώρα, με παραπάνω από 80 συμμετέχοντες. Αυτό είναι το δεύτερο από μια σειρά τεσσάρων σεμιναρίων, τα οποία οργανώνονται ώστε να προωθηθεί  ο διάλογος μεταξύ των κύριων εμπλεκομένων φορέων της τουριστικής βιομηχανίας και του τομέα των δημόσιων μεταφορών, και να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τους κύριους παράγοντες του βιώσιμου τουρισμού και της μείωσης του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα στον τουρισμό.

Το δίωρο webinar εστίασε στα αποτελέσματα της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στον τουρισμό, όπως διαμορφώθηκε από τη συνεργασία ερευνητών από θεσμικούς και οικονομικούς εμπλεκόμενους φορείς. Ο σκοπός του event, όπως παρουσιάζεται από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία- Εκτελεστική Επιτροπή (CEI-ES), που διαχειριζόταν την τεχνική αυτή δράση, ήταν να αποτυπωθεί η προστιθέμενη αξία της χρήσης του μοντέλου συνεργασίας "Triple Helix" για το βιώσιμο τουρισμό, στην έμφαση της σημασίας της επιστημονικής έρευνας για την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων και την αναγνώριση των πιο αποδοτικών μεθόδων προσέγγισης.

Το CEI-ES, σε συνεργασία με το MATE και το Corintea παρουσίασαν τις αρχές της Τριπλης Έλικας και τα οφέλη της υλοποίησης ενός συστήματος παρακολούθησης του τουρισμού.

Το Διεθνές Ερευνητικό Ίδρυμα (EURAC Research) παρουσίασε μερικά επιτυχημένα παραδείγματα αυτού του μοντέλου συνεργασίας για την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού στο πλαίσιο των έργων Interreg και παρουσίασαν τη δουλειά τους με το Διεθνές Δίκτυο Παρατηρητήριων Βιώσιμου Τουρισμού (INSTO), και τη δουλειά του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού του Νότιου Tyrol (STOST), το οποίο ιδρύθηκε το 2018, ώστε να παρακολουθεί αδιαλείπτως, να αξιολογεί και να επικοινωνεί την ανάπτυξη του τουρισμού στο Νότιο Tyrol και το αντίκτυπο της.

Ο επικεφαλής εταίρος του SUSTOURISMO, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ), παρουσίασε τη μακροχρόνια εμπειρία του στην ανάπτυξη μιας αποδοτικής και λειτουργικής συνεργασίας στο πεδίο του τουρισμού και κινητικότητας. Το διεθνές αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), έχει επικυρώσει μια επίσημη συμφωνία με τον Τουριστικό Οργανισμό της Θεσσαλονίκης  για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μιας μοναδικής “Τουριστικής κάρτας” για ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς και την πρόσβαση στην εφαρμογή κινητού SUSTOURISMO και των τουριστικών πακέτων της.

Ο Περιφερειακός Φορέας Ανάπτυξης της Αστικής Περιοχής της Λιουμπλιάνα (RRA-LUR) παρουσίασε την περιφερειακή νομοθεσία και επιτεύγματα, καθώς και την προετοιμασία των σχετικών εγγράφων τους, στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας των τελευταίων ετών:

-τις  οδηγίες των ειδικών για τον κανονισμό των περιφερειακών δημόσιων μεταφορών,

-τις οδηγίες των ειδικών για την πλωτότητα του ποταμού Ljubljanica και

- την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Μεταφορών της Αστικής Περιοχής της Ljubljuana.

Αυτές οι οδηγίες είναι ένα καλό παράδειγμα για την πετυχημένη ενσωμάτωση του θεσμικού και ερευνητικού επιπέδου για την βιώσιμη ανάπτυξη στη περιφερειακή κινητικότητα.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων  Ηπείρου,  εταίρος του έργου, εκπροσωπήθηκε από υπηρεσιακά στελέχη της και συγκεκριμένα τους κ.κ.: Αθηνά Ιωάννου-υπεύθυνη του έργου- Φίλιππο Μάνθο ,Νίκο Δέσκα και Βησσαρίωνα Ζιώβα-μέλη της ομάδας έργου. Ο κ. Σταγκίκας Αριστοτέλης, στέλεχος της Αναπτυξιακής Ηπείρου-εξωτερικού συνεργάτη για τη Διαχείριση και συντονισμό του έργου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου,  παρουσίασε στο σχήμα των εταίρων του έργου, τις  αναπτυξιακές δυνατότητες του τουρισμού και των σχετικών πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή της Ηπείρου, όπως το ΓΕΩΠΑΡΚΟ Βίκου-Αώου. Σχετικά με το έργο, και τις επιλεγμένες πιλοτικές δράσεις στις πόλεις, της Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας, αναφέρθηκε στα τουριστικά πακέτα που θα δημιουργηθούν, καθώς και στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, που θα προκύψουν από το έργο για την παράκτια ζώνη της Ηπείρου στον τομέα του τουρισμού και της κινητικότητας.

To webinar, επιπλέον, παρακολούθησαν ο εξωτερικός συνεργάτης της ΠΕΔ για την Δημοσιότητα κ. Βαγγελίδης Γρηγόρης, εκπρόσωποι της ΕΤΑΜ Α.Ε, εξωτερικού συνεργάτη της ΠΕΔ για την έρευνα και τα τουριστικά πακέτα, στελέχη των Δήμων Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας-περιοχή πιλοτικής εφαρμογής- καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και άλλων  φορέων του Επιχειρηματικού και Τουριστικού τομέα της Ηπείρου, εκπρόσωποι  του Επιμελητηρίου της Θεσπρωτίας, εκπρόσωποι  Ενώσεων Ξενοδόχων της Πρέβεζας και της Ηγουμενίτσας, Ενώσεων  Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πάργας, στελέχη Αναπτυξιακών Εταιρειών της περιοχής καθώς και μεταπτυχιακοί σπουδαστές, με αντικείμενο την τουριστική ανάπτυξη.

 

Το event έκλεισε με συζήτηση, την οποία συντόνιζε το CEI-ES με τους συμμετέχοντες, εστιάζοντας στη σημασία της συνεργασίας των επιστημονικών φορέων, με τους φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Τέλος, οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο 3ο webinar, που θα διοργανωθεί στο φθινόπωρο του 2021.

Ακολουθήστε το SUSTOURISMO στην ιστοσελίδα του έργου:

https://sustourismo.adrioninterreg.eu/

 

,καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης:

https://www.facebook.com/sustourismoproject

https://twitter.com/sustourismo

https://www.linkedin.com/in/sustourismo

,για να ενημερώνεστε με νέα και δραστηριότητες του έργου, καθώς και για καινοτόμες ιδέες προώθησης του αειφόρου τουρισμού και της κινητικότητας στην περιοχή σας!ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ περισσότεραΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ